ข้อมูลที่ให้บริการสำหรับ
Lite
Basic
Economic
Professional
พื้นที่ Web Space
10 MB
50+50
150+150
300+300
Data Transfer
2 GB
5 GB
10 GB
Unlimited
Domain name
1
1
1
1
mySQL Database
Yes
Yes
Yes
Yes
อีเมล์ POP3 / Autoresponders
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
PGP Encryption / Catch-all Email
Yes
Yes
Yes
Yes
เช็คเมล์ผ่านเว็บด้วย Web Based E-mail
Yes
Yes
Yes
Yes
SPAM / Virus Email Protection
Yes
Yes
Yes
Yes
PHP, Perl, CGI, SSI, Flash, Shockwave 
Yes
Yes
Yes
Yes
MS.FrontPage, JavaScripts
Yes
Yes
Yes
Yes
Server เป็นเวลาตามในประเทศไทย
Yes
Yes
Yes
Yes
เปลี่ยน MX Record ได้
Yes
Yes
Yes
Yes
Password Protected Directories ได้เอง
Yes
Yes
Yes
Yes
กำหนด Error Pages ได้เอง
Yes
Yes
Yes
Yes
Upload โดยโปรแกรม FTP
Yes
Yes
Yes
Yes
Web Site Statistics แบบ Graphic
Yes
Yes
Yes
Yes
Web Control Panel
Yes
Yes
Yes
Yes
Interchange / Agora Shopping Cart
Yes
Yes
Yes
Yes
ฟรี CGI-script
Yes
Yes
Yes
Yes
Online Document
Yes
Yes
Yes
Yes
Telephone Technical
Yes
Yes
Yes
Yes
รับประกัน 99.9% Uptime
Yes
Yes
Yes
Yes
Network Bandwidth 4 GB/s
Yes
Yes
Yes
Yes
                                                                                     
  เงื่อนไขการชำระเงิน
    Setup Fee (ชำระครั้งเดียว)
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
    ค่าบริการต่อปี **
1,800
3,000
4,200
5,900
   
   
 
    
 
ข้อมูลที่ให้บริการสำหรับ
Lite
Basic
Economic
Professional
พื้นที่ Web Space
10 MB
50+50
150+150
300+300
Data Transfer
2 GB
5 GB
10 GB
Unlimited
Domain name
1
1
1
1
Ms.Access / ODBC / DSN / DSNLess
Yes
Yes
Yes
Yes
Catch all e-mail
Yes
Yes
Yes
Yes
อีเมล์ POP3 / Autoresponders
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
เช็คเมล์ผ่านเว็บด้วย Web Based E-mail
Yes
Yes
Yes
Yes
Virus Email Protection
Yes
Yes
Yes
Yes
ASP, SSI, Flash, Shockwave, Javascript 
Yes
Yes
Yes
Yes
ASP.NET, PHP, Perl
No
No
Yes
Yes
MS.FrontPage 2000 Server Extensions
Yes
Yes
Yes
Yes
Server เป็นเวลาตามในประเทศไทย
Yes
Yes
Yes
Yes
Components::Cdonts, Jmail, ASPupload
Yes
Yes
Yes
Yes
เปลี่ยน MX Record ได้
Yes
Yes
Yes
Yes
กำหนด Error Pages ได้เอง
Yes
Yes
Yes
Yes
Upload file ผ่านเว็บ
Yes
Yes
Yes
Yes
Upload โดยโปรแกรม FTP (ftp.yourdomain.com)
Yes
Yes
Yes
Yes
Web Site Statistics แบบ Graphic
Yes
Yes
Yes
Yes
Web Control Panel
Yes
Yes
Yes
Yes
เลือก Theme Control Panel ได้
Yes
Yes
Yes
Yes
FormMail, Counter
Yes
Yes
Yes
Yes
ฟรี CGI-script Webboard, Guestbook 
Yes
Yes
Yes
Yes
Telephone Technical
Yes
Yes
Yes
Yes
รับประกัน 99.9% Uptime
Yes
Yes
Yes
Yes
Network Bandwidth 4 GB/s
Yes
Yes
Yes
Yes
                                                                                     
  เงื่อนไขการชำระเงิน
    Setup Fee (ชำระครั้งเดียว)
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
    ค่าบริการต่อปี **
2,200
3,500
4,700
6,400
   
   
 

* ทุก Plan มีสิทธิพิเศษใช้งานระบบ Shopping พร้อมใช้สำเร็จรูป (มีหน้าร้าน+หลังร้านเรียบร้อย) More
** การชำระเงินต้องชำระเป็นรายปี
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 02-931-2213-4 , 083-4466-999 , 089-009-1-009

.....................................................................................................
Global Access Co., Ltd.
Copyright 1998- 2012
Tel. (02) 931-2213-4 Fax. (02) 931-2099
Hotline : 083-4466-999 , 089-009-1-009