1. ข้อมูลที่ท่านให้กับทางเรา ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องโดยทางเราจะ
เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับอย่างที่สุด หากท่านป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ
ข้อมูลมั่วเข้ามา ทางเราจะไม่จัดทำตามคำขอของท่าน

2. ไม่นำบริการที่ได้นี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เสื่อมเสีย และทำลายความมั่นคงของประเทศ

3. ไม่อนุญาตให้ทำเว็บไซต์ประเภทซอฟท์แวร์ Adults, Crack, Hack, MP3, Chat/IRC และละเมิดลิขสิทธิ์

4. ไม่อนุญาตให้นำพื้นที่ไปทำการแบ่งขายหรือแบ่งเช่า โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเรา

5. ไม่อนุญาตให้รัน scripts ที่มีผลกระทบต่อ CPU ของ Server ในอัตราที่สูง หรือรบกวนการทำงานของ Server

6. ทางเราไม่อนุญาตให้ใช้ Webboard ที่สามารถทำการ Post รูปที่มีขนาดเกินกว่า 10 Kb ลงไปได้ ไม่ว่ารูปที่ post นั้นจะเป็นรูปภาพแบบใดก็ตาม

7. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการกับท่าน หากเราตรวจพบข้อ
ผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

8. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำเว็บไซด์ ฟรีเว็บโฮสติ้ง และ ฟรีอีเมล์ หรือแจกจ่ายไปให้แก่บุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

9. ทางเราให้บริการสำหรับฝากหรือวางข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลทุกประเภทของท่าน

10. การตัดสินของทางเราถือเป็นสิ้นสุด และเมื่อท่านสั่งซื้อบริการของเรา ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นนี้


เราขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ถ้าลูกค้ามีการกระทำ ที่ขัดต่อนโยบายการใช้ที่กล่าวมาข้างต้น และเป็นผู้พิจารณา
ว่าสิ่งที่ลูกค้ากระทำเป็นการผิดกฏหรือไม่


.....................................................................................................
Global Access Co., Ltd.
Copyright 1998- 2012
Tel. (02) 931-2213-4 Fax. (02) 931-2099
Hotline : 083-4466-999 , 089-009-1-009