บริการจดทะเบียนโดเมนเนม (.com, .net, .org, .info, .biz)
  ในราคา 499 บาทต่อปี ภายใต้ชื่อของท่าน และ
  สามารถแก้ไข Admin, Technical, Billing ได้เอง Real-time ตลอด 24 ชม.
บริการจดทะเบียนโดเมนเนมในประเทศ .co.th, .in.th, .or.th, .ac.th, .or.th
  ในราคา 2,000 บาท ต่อ 2 ปี
หากท่านมีโดเมนอยู่แล้ว และจ่ายค่าโดเมนแพงกว่าที่เราให้บริการอยู่ปัจจุบัน
  คุณสามารถสั่งโอนย้ายโดเมนมาจดทะเบียนกับเราได้ โดยให้คุณเมนู Order
  และเลือกชนิดเป็นแบบ Transfer Domain
ลูกค้าที่ได้จดโดเมนไว้กับเราแล้ว และต้องการแก้ไขข้อมูลโดเมนให้กดที่นี่
 
** ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมผ่านเรามากกว่า 2,500 ชื่อ **
รายละเอียด                                                 Plan 1      Plan 2
 
จดชื่อ Domain หรือโอน Domain มา
ได้ POP3 1 อีเมล์  
ได้ Redirect Domain ไปชี้ที่อื่น  
มี Control Panel จัดการเองได้  
สำหรับ .com, .net, .org, .info, .biz
499 บาท
799 บาท
สำหรับโดเมนที่จดในประเทศไทย .co.th/2 ปี
2,000 บาท
2,800 บาท
หากท่านต้องการจดโดเมนเป็นจำนวนมาก กดที่นี่
 
ชื่อต้องเป็นตัวอักษร (a-z), ตัวเลข (0-9), เครื่องหมายลบ (-) เท่านั้น
ชื่อไม่สามารถต่ำกว่า 2 ตัวและยาวได้เกินกว่า 57 ตัวอักษร
ไม่สามารถใช้ภาษาไทย, ช่องว่าง, ขีดล่าง(_), หรืออักษรพิเศษ ($,%,..) ได้
ไม่ต้องใส่ www นำหน้า
กรุณาตรวจเช็คชื่อโดเมนที่ท่านต้องการ
 

Check domain www.
 

.....................................................................................................
Global Access Co., Ltd.
Copyright 1998- 2012
Tel. (02) 931-2213-4 Fax. (02) 931-2099
Hotline : 083-4466-999 , 089-009-1-009